Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ALEXANDER CSANADYETOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV
FHPV
ALEXANDER CSANÁDYPRÍRUČKA K METÓDAM TERÉNNEHO VÝSKUMU STAVOVCOV
FHPV
JANKA VAŠKOVÁCVIČENIA Z APLIKOVANEJ CHÉMIE
FHPV
ROBERT IŠTOKPOLITICKO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU V PODMIENKACH GLOBALIZÁCIE
Vybrané aspekty
FHPV
JOZEF TEREKSPOMIENKY A POZNATKY, NA KTORÉ SA NEZABÚDA
FHPV
MARIAN MICHAJLOІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. INNOVACIJNI TECHNOLOHIJI
Синергетика Інформаційно – Комунікаційних Систем. Synergetyka informacijno – komunikacijnych system
FHPV
JANKA PORÁČOVÁCVIČENIA Z FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV A ČLOVEKA
FHPV
ALENA MADZIKOVÁDIDAKTIKA GEOGRAFIE
FHPV
LENKA BOBUĽSKÁMIKROBIÁLNA EKOLÓGIA
FHPV
JOZEF PAVELKAINTEREST OF PRIMARY SCHOOL PUPILS IN TECHNICAL ACTIVITIES AND TECHNICAL EDUCATION
FHPV
EDUARD LUKÁČK HISTÓRII DRUHOŠANCOVÉHO VZDELÁVANIA NA SLOVENSKU A K JEHO DIDAKTICKÝM ASPEKTOM – VYBRANÉ PRÍKLADY
FHPV
JOZEF PAVELKAZÁUJEM ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL O TECHNICKÉ ČINNOSTI A TECHNICKÉ VZDELÁVANIE
FHPV
SILVIA LUKÁČOVÁVZDELÁVANIE VO VÄZNICIACH
Pohľad učiteľov na formálne vzdelávanie odsúdených
FHPV
ROBERT IŠTOKVYBRANÉ OTÁZKY POLITICKEJ REGIONALISTIKY
FHPV
JÁN BRAJERČÍKMATEMATIKA PRE ŠTUDENTOV PRÍRODOVEDNÝCH ODBOROV, 2. ČASŤ
(Biológia – Ekológia – Fyzika – Geografia – Technika)
FHPV
IVANA PIROHOVÁDRUHOŠANCOVÉ VZDELÁVANIE V KONTEXTE POLITÍK CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
FHPV
MARTIN HROMADAFACTORS DRIVING A HOST-PARASITE NETWORK TURNOVER
From local to continental metacommunities
FHPV
GABRIELA BARANČÍKOVÁCHÉMIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
FHPV
MILAN BERNÁTELEKTROTECHNIKA PRE UČITEĽSKÉ ŠTÚDIUM
Návody na cvičenia
FHPV
MILAN BERNÁTVYBRANÉ PROBLÉMY Z ELEKTROTECHNIKY PRE UČITEĽSKÉ ŠTÚDIUM
Učebnica v multimediálnom kontexte
FHPV