Alena Kačmárová (ed.)


English Matters

A collection of papers by the Department of English language and literature facultyISBN 978-80-555-0254-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
4

  
Linguistics

5
10
17
22
30

  
Literature

37
43
48
53

  
Methodology of Teaching

  
10 ON SOME ASPECTS OF E-EDUCATION
Ivana Cimermanová
61
67
74
79
84
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020