Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
KATARÍNA MAYER (ED.)TEÓRIA A PRAX EDUKÁCIE DOSPELÝCH
Andragogické vedecké štúdie
FHPV
KATARÍNA MAYEROVÁ (ED.)VZDELÁVANIE A SOCIÁLNA STRATIFIKÁCIA
Zborník vedeckých štúdií
FHPV
EVA MICHAELIREGIONÁLNA GEOGRAFIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
FHPV
LUDVÍK PARMAZÁKLADNÝ KURZ FYZIKY - OPTIKA (2. ROČNÍK)
1.časť
FHPV
JOZEF PAVELKAINOVÁCIE V EDUKÁCII TECHNICKÝCH PREDMETOV
II. InEduTech 2006
FHPV
JOZEF PAVELKA (ED.)KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A TECHNICKÉ VZDELANIE
III. InEduTech 2007
FHPV
JOZEF PAVELKAIKT A POWERPOINT V EDUKÁCII K TECHNIKE A TECHNOLÓGIÁM
FHPV
JOZEF PAVELKAINOVÁCIE CIEĽOV A OBSAHU TECHNICKEJ VÝCHOVY A TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV VO VZŤAHU KU KĽÚČOVÝM KOMPETENCIÁM ŽIAKA A TRANSFORMÁCIA VZDELÁVANIA NA ZŠ A SŠ
IV. InEduTech 2008
FHPV
JANKA PORÁČOVÁZÁKLADNÉ ZLOŽKY POTRAVY A ICH VÝZNAM PRE ZDRAVIE ČLOVEKA
FHPV
VLADIMÍR SERGIENKOОСНОВИ ФІЗИКИ
Základy fyziky
FHPV
VLADIMÍR STREČKOKAPITOLY Z TEÓRIE VYUČOVANIA MATEMATIKY A DEJÍN MATEMATIKY
FHPV
VLADIMÍR ŠEBEŇUČITEĽ PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV NA ZAČIATKU 21. STOROČIA
Zborník z medzinárodnej vedecko - odbornej konferencie
FHPV
NATALIA JURKOVIČКОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ФІЗИЦІ: ОПТИКА
FHPV
MICHAJLO MARIANSYNERGETICS AND FRACTALITY IN TEACHING NATURAL SCIENCES
FHPV
ANTON TAKÁČFENOMÉN SLOVANSTVA A JEHO REFLEXIE VO FILOZOFICKOM MYSLENÍ NA SLOVENSKU V 19. STOR.
FHPV