Anna Biľová, František Franko (eds.)


Inovácie v edukácii technických odborných predmetov

Zborník z videokonferencieISBN 80-8068-361-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024