Ján Duplák (ed.)


Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Nature Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Ročník XXXXI.

Matematika - Fyzika - Technická výchovaISBN 80-8068-260-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024