Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
WIOLETTA MIKUĽÁKOVÁMEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI (ŠVOČ)
Zborník abstraktov
FZO
TERÉZIA FERTAĽOVÁDLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ O CHORÝCH S DEMENCIOU
FZO
WIOLETTA BRONISŁAWA MIKUĽÁKOVÁQUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO V. - NOVÉ TRENDY V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH
Zborník abstraktov medzinárodnej vedeckej konferencie
FZO
ĽUBOMÍRA ROMANOVÁANESTÉZIOLÓGIA A INTENZÍVNA MEDICÍNA PRE ZÁCHRANÁROV
Vybrané kapitoly
FZO
WIOLETTA BRONISŁAWA MIKUĽÁKOVÁQUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO V. – NOVÉ TRENDY V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH
Zborník príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie
FZO
ĽUDMILA ANDRAŠČÍKOVÁQUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO IV. NOVÉ TRENDY V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH
FZO
ĽUDMILA ANDRAŠČÍKOVÁVÝCHOVA K ORÁLNEMU ZDRAVIU U DETÍ SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM
FZO
WIOLETTA MIKUĽÁKOVÁZBORNÍK ABSTRAKTOV. QUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO IV. NOVÉ TRENDY V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH
FZO
TOMÁŠ UHERDEUTSCH IN DER PHYSIOTHERAPIE
FZO
IVANA ARGAYOVÁOŠETROVATEĽSKÉ TECHNIKY A POSTUPY PRE ZDRAVOTNÍCKYCH ZÁCHRANÁROV
FZO
DANKA BOGUSKÁURGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
FZO
ROMAN ZAZULAZÁCHRANÁRSKA TECHNIKA A TECHNOLÓGIE
FZO
ELEONÓRA KLÍMOVÁAKTIVIZAČNÉ TECHNIKY U CHORÝCH S DEMENCIOU
Zborník príspevkov z online sympózia, konaného 17. februára 2021 na Katedre ošetrovateľstva FZO PU v Prešove
FZO
ŠTEFÁNIA ANDRAŠČÍKOVÁZÁZNAMNÍK KLINICKEJ PRAXE PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PÔRODNÁ ASISTENCIA II.
FZO
ŠTEFÁNIA ANDRAŠČÍKOVÁVYBRANÉ KAPITOLY Z MANAŽÉRSKEJ KOMUNIKÁCIE V OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI
FZO
ŠTEFÁNIA ANDRAŠČÍKOVÁZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL V KONTEXTE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA NA ŠKOLÁCH
1. odborná konferencia s medzinárodnou účasťou
FZO
DRAHOMÍRA BALKOVÁGERONTOLOGICKÉ OŠETROVATEĽSTVO
FZO
TATIANA ČARNOKÁMOTIVÁCIA PACIENTA V DENTÁLNEJ HYGIENE
FZO
TATIANA ČARNOKÁPREVENTÍVNA STOMATOLÓGIA
FZO
TATIANA ČARNOKÁMORFOLÓGIA CHRUPU
FZO