Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ANTON LIŠKAHISTÓRIA A ARCHITEKTÚRA GRÉCKOKATOLÍCKYCH MUROVANÝCH CHRÁMOV TEREZIÁNSKEHO TYPU NA SLOVENSKU
GTF
RADOVAN ŠOLTÉSSTAROSŤ O DUŠU V SÚČASNOM SVETE
GTF
JURIJ POPOVIČIUS CONUBII – AKTUÁLNE VÝZVY
GTF
GABRIEL PAĽASTRUČNÉ KOMPENDIUM TEÓRIE KOMUNIKÁCIE
GTF
ANTON LIŠKAVÝPOČET OBETÍ CHOLEROVEJ EPIDÉMIE Z ROKU 1831 VO FARNOSTIACH A DEKANÁTOCH PREŠOVSKEJ EPARCHIE
GTF
MIROSLAV IĽKOPREŠOVSKÁ EPARCHIA A LITURGICKÉ OTÁZKY V HISTORICKOM KONTEXTE
GTF
MIROSLAV IĽKOOBRADY KRESŤANSKEJ INICIÁCIE NA ÚZEMÍ PREŠOVSKEJ EPARCHIE OD R. 1818
Krst a myropomazanie
GTF
MARCEL MOJZEŠCHRÁM V BYZANTSKEJ TRADÍCII
Zborník príspevkov z medzináraodnej vedeckej konferencie, GTF PU v Prešove, 24.10.2006
GTF
SILVIA NOVÁKOVÁSÚČASNÉ TRENDY A VÝZVY V KATOLÍCKEJ TEOLÓGII A RELIGIONISTIKE
Zborník z odbornej konferencie mladých vedeckých pracovníkov
GTF
MÁRIA POLIAKOVÁVYBRANÉ KAPITOLY ZO ŠTÚDIA JUDAIZMU A ISLAMU
GTF
LADISLAV ŠOLTÉSPASTORÁLNA MEDICÍNA
GTF
PETER ŠTURÁKPRIEREZ DEJINAMI GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU
GTF