Ladislav Šoltés


Pastorálna medicínaISBN 80-8068-188-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  

  

5

7

8

9
4.1  
Zdravá viera
10
4.2  
Patologická religiozita
10

12
5.1  
Depresie
12
5.2  
Samovraždy
12
5.3  
Mánia
13
5.4  
Schizofrénie
13
5.5  
Demencie
14
5.6  
Poruchy osobnosti - psychopatie
15
5.6.1  
Paranoidná porucha
16
5.6.2  
Schizoidná porucha
16
5.6.3  
Disociálna porucha
16
5.6.4  
Histrionska porucha
16
5.6.5  
Závislá porucha
17
5.6.6  
Anankastická porucha
17
5.6.7  
Narcistická porucha
17
5.6.8  
Úzkostná porucha
17
5.6.9  
Emočne nestabilná porucha
17

18
6.1  
Úzkostná neuróza
18
6.2  
Fóbická neuróza
18
6.3  
Obscedantná neuróza
18

19

20
8.1  
Mentálna anorexia a bulímia
20

21
9.1  
Základné princípy medicínskej etiky
21

23

25
11.1  
Prirodzená antikoncepcia
26
11.2  
Hormonálna antikoncepcia
27
11.3  
Vnútromaternicová antikoncepcia
27
11.4  
Barierová antikoncepcia
27
11.5  
Chemické metódy antikoncepcie
27
11.6  
Postkoitálna antikoncepcia
27
11.7  
Chirurgická sterilizácia
27

29

31
13.1  
Prečo je dôležité sa zaoberať počiatkom života
32

34
14.1  
Homológne a heterológne umelé oplodnenie
34
14.2  
Oplodnenie v skúmavke
36

  
15 Potrat

39
15.1  
Následky potratu
39

41

43

44

46
19.1  
Základné pojmy z genetiky
46
19.2  
Prenatálna diagnostika
47
19.3  
Invazívne metódy prenatálnej diagnostiky
47
19.4  
Genetické poradenstvo
48
19.5  
Genetické inžinierstvo
49

50
20.1  
Poruchy sexuálnej identity
50
20.2  
Masturbácia
53
20.3  
Deviantné poruchy sexuálnej orientácie
53

55
21.1  
Motivácia k používaniu drog
55
21.2  
Alkoholizmus
56
21.2.1  
Vývoj závislosti
57
21.2.2  
Charakteristika alkoholika
57
21.2.3  
Alkoholový abstinenčný syndróm
58
21.3  
Stručne o najpoužívanejších drogách
59

61

63

65
24.1  
Právne aspekty eutanázie
66

68

71
26.1  
Čo sú posledné veci
71
26.2  
Proces zomierania
71
26.3  
Psychické reakcie na smrteľné ochorenie
72
26.4  
Zásady starostlivosti o zomierajúcich
73
26.5  
Paliatívna medicína
74

75

76

77

  
30 Záver

79

80
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020