Silvia Nováková (ed.)


Súčasné trendy a výzvy v katolíckej teológii a religionistike

Zborník z odbornej konferencie mladých vedeckých pracovníkovISBN 978-80-555-1343-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3

4

18

  
SÚČASNÍ ADOLESCENTI V KONTEXTE NOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ
Marianna Berinšterová, Ľubica Hromníková, Jozef Kohut

32

55

67

78

88

  

98

114

126

137

156

169

176
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019