Marcel Mojzeš (ed.)


Chrám v byzantskej tradícii

Zborník príspevkov z medzináraodnej vedeckej konferencie, GTF PU v Prešove, 24.10.2006ISBN 978-80-8068-718-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
  
3
  
4
  
Úvodný príhovor
Mons. Ján Babjak, SJ
5
  
Otvorenie konferencie
Vojtech Boháč
6
  
Predjustiniánsky vývoj byzantského chrámu
Lucia Rakovanová - Jozef Hlinický
7
  
17
24
29
41
45
55
62
65
71
78
89
  
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019