Jozef Oboňa, Slavomír Stašiov


Ekológia lesa : revidované vydanie vysokoškolskej učebnice Základy ekológie lesaISBN 978-80-555-2458-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024