KONTAKT:UNIVERZITNÁ KNIŽNICA PREŠOVSKEJ UNIVERZITY
Ul. 17. novembra č.1
081 85 Prešov
Slovenská republika

Tel./Fax: +421 51 7570 145 

E-mail: librarypulib.sk

 

Riaditeľ:

Ing. Peter Haľko

Tel.: +421 51 7570 144

E-mail 1: peter.halkopulib.sk

E-mail 2: peter.halkounipo.sk

 

Zoznam pracovníkov UK PU:

 

Meno a priezvisko

 Telefón

Pracovisko

 Email 1

Email 2

Ľudmila Baranová 

7570 150

UK1

ludmila.baranovapulib.sk

ludmila.baranovaunipo.sk

Mgr. Mária Blaščáková

7725 166

UK3

maria.blascakovapulib.sk

maria.blascakovaunipo.sk

Bc. Iveta Čandová

7570 150

UK1

iveta.candovapulib.sk

iveta.candovaunipo.sk

Veronika Figurová 

7570 145

UK1

veronika.figurovapulib.sk

veronika.figurovaunipo.sk

Mgr. Michal Glevaňák 

7570 149

UK1

michal.glevanakpulib.sk

michal.glevanakunipo.sk

Bc. Helena Greššáková 

7570 150

UK1

helena.gressakovapulib.sk

helena.gressakovaunipo.sk

Mgr. Martina Haľková 

7570 146

UK1

martina.halkovapulib.sk

martina.halkovaunipo.sk

Mária Ivanková 

7570 147

UK1

maria.ivankovapulib.sk

maria.ivankovaunipo.sk

Anna Jurečková

7570 150

UK1

anna.jureckovapulib.sk

anna.jureckovaunipo.sk

Bc. Viera Kočišová

7570 150

UK1

viera.kocisovapulib.sk

viera.kocisovaunipo.sk

Ing. Andrea Kačmariková, PhD. 

7570 153

UK1

andrea.kacmarikovapulib.sk

andrea.kacmarikovaunipo.sk

Peter Kačmarik 

7570 146

UK1

peter.kacmarikpulib.sk

peter.kacmarikunipo.sk

PhDr. Zuzana Karnišová

7570 147

UK1

zuzana.karnisovapulib.sk

zuzana.karnisovaunipo.sk

Mgr. Dana Kojnoková

7562 417

UK2

dana.kojnokovapulib.sk

dana.kojnokovaunipo.sk

Bc. Erika Koššalová 

7570 147

UK1

erika.kossalovapulib.sk

erika.kossalovaunipo.sk

Ing. Radko Maruša 

7570 153

UK1

radko.marusapulib.sk

radko.marusaunipo.sk

Bc. Andrea Matiašová

7570 150

UK1

andrea.matiasovapulib.sk

andrea.matiasovaunipo.sk

Anna Maťašová

7570 150

UK1

anna.matasovapulib.sk

anna.matasovaunipo.sk

Katarína Matejová 

7562 416

UK2

katarina.matejovapulib.sk

katarina.matejovaunipo.sk

Mgr. Eva Maťufková 

7570 152

UK1

eva.matufkovapulib.sk

eva.matufkovaunipo.sk

Monika Mitrušková

7570 150

UK1

monika.mitruskovapulib.sk

monika.mitruskovaunipo.sk

Mgr. Alexandra Olejárová Galová 

7570 153

UK1

alexandra.olejarovapulib.sk

alexandra.olejarovaunipo.sk

Irena Polčová 

7570 149

UK1

irena.polcovapulib.sk

irena.polcovaunipo.sk

Bc. Anna Repková 

7562 415

UK2

anna.repkovapulib.sk

anna.repkovaunipo.sk

PhDr. Milena Rybarčáková 

7570 152

UK1

milena.rybarcakovapulib.sk

milena.rybarcakovaunipo.sk

Mgr. Lenka Rybárová 

7570 149

UK1

lenka.rybarovapulib.sk

lenka.rybarovaunipo.sk

PaedDr. Mária Sárossyová 

7725 166

UK3

maria.blascakova2pulib.sk

maria.blascakova2unipo.sk

Bc. Bibiana Šišinová 

7570 150

UK1

bibiana.sisinovapulib.sk

bibiana.sisinovaunipo.sk

Marta Štefaniová 

7562 416

UK2

marta.stefaniovapulib.sk

marta.stefaniovaunipo.sk

Anna Šutáková 

7570 150

UK1

anna.sutakovapulib.sk

anna.sutakovaunipo.sk

Terézia Tomková 

7570 149

UK1

terezia.tomkovapulib.sk

terezia.tomkovaunipo.sk

RNDr. Csilla Uličná 

7570 146

UK1

csilla.ulicnapulib.sk

csilla.ulicnaunipo.sk

Bc. Lenka Žarnayová 

7570 150

UK1

lenka.zarnayovapulib.sk

lenka.zarnayovaunipo.sk

Jana Železníková 

7570 150

UK1

jana.zeleznikovapulib.sk

jana.zeleznikovaunipo.sk