11.03. - 30.06.


24.04. - 30.06.Normatívy UK PU


Základné normatívy pre činnosť UK PU:

- Štatút UK PU - TU

- Organizačný poriadok UK PU - TU

- Knižničný poriadok UK PU - TU

- Normatívy pre elektronické publikovanie - TU

- Opatrenie rektora k odovzdávaniu povinných výtlačkov do UK PU - TU

 

Normatívy PU:

- Normatívy pre záverečné práce - TU

- Normatívy pre publikačnú činnosť - TU


Ostatné normatívy:

- Knižničný zákon č. 126/2015 Z.z.- TU

- Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. - TU

- Zákon o publikáciách č. 265/2022 Z.z. - TU

- Dokumenty IFLA a IFLA/UNESCO TU

 

 


16.05.2023