04.03. - 19.09.


10.07. - 02.10.


10.07. - 02.10.Predĺženie dokumentuPREDĹŽENIE VÝPOŽIČNEJ DOBY:

Predĺženie výpožičnej doby dokumentu v UK PU je možné len pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok:

  • ešte neuplynula výpožičná doba dokumentu,
  • výpožičná doba dokumentu ešte nebola predlžovaná,
  • čitateľ nemá žiadnu knihu po termíne vrátenia,
  • čitateľ nemá dlžobu voči UK PU.

Ak teda uplynula výpožičná doba, alebo výpožičná doba dokumentu už bola predlžovaná, je nutné dokument vrátiť do UK PU.

 

Tri spôsoby predĺženia výpožičnej doby

1. Online katalóg UK PU

Po otvorení katalógu zvoľte „Prihlásenie“. Zadajte svoje ID alebo číslo univerzitnej karty a Vaše heslo. Po prihlásení kliknite na „Čitateľ“ a potom na „Výpožičky“.

A) Ak chcete predĺžiť výpožičku pre všetky vypožičané dokumenty súčasne, kliknite na „Predĺžiť všetko“. Všetky výpožičky dokumentov (u ktorých je to možné), sa predĺžia o dobu predĺženia od aktuálneho dátumu.

B) Ak chcete predĺžiť výpožičku len u niektorých dokumentov, kliknite na poradové číslo dokumentu a potom kliknite na „Predĺženie“.

Na záver si nezabudnite skontrolovať termíny vrátenia, hlavne u dokumentov, ktorých výpožičku ste si predlžovali.

 

2. Osobne v príslušnej výpožičke UK PU (tam, kde ste si knihu vypožičali).

 

3. Telefonicky

Podľa písmena v signatúre, ktorá je na obale knihy vľavo hore na nálepke, zvoľte príslušné telefónne číslo.

Signatúry začínajúce na F vybavuje službukonajúca pracovníčka UK1 (tel. 051 / 7570 150).

Signatúry začínajúce na B a Z vybavujú službukonajúca pracovníčka UK2 (tel. 051 / 7562 416).

Signatúry začínajúce na G vybavuje službukonajúca pracovníčka UK3 (tel. 051 / 7725 166).

 


02.12.2012