10.07. - 02.10.


10.07. - 02.10.Predĺženie výpožičnej doby dokumentu


PREDĹŽENIE VÝPOŽIČNEJ DOBY DOKUMENTU:

Predĺženie výpožičnej doby dokumentu v UK PU je možné len pri splnení všetkých nasledujúcich podmienok:

 • ešte neuplynula výpožičná doba dokumentu,
 • výpožičná doba dokumentu ešte nebola predlžovaná,
 • čitateľ nemá žiadnu knihu po termíne vrátenia,
 • čitateľ nemá dlžobu voči UK PU.

Ak teda uplynula výpožičná doba, alebo výpožičná doba dokumentu už bola predlžovaná, je nutné dokument vrátiť do UK PU.


 Spôsoby predĺženia výpožičnej doby:

1. Online katalóg UK PU

Po otvorení katalógu zvoľte „Prihlásenie“. Zadajte svoje ID alebo číslo univerzitnej karty a Vaše heslo. Po prihlásení kliknite na „Čitateľ“ a potom na „Výpožičky“.

Ak chcete predĺžiť výpožičku pre všetky vypožičané dokumenty súčasne, kliknite na „Predĺžiť všetko“. Všetky výpožičky dokumentov (u ktorých je to možné), sa predĺžia o dobu predĺženia od aktuálneho dátumu.

Ak chcete predĺžiť výpožičku len u niektorých dokumentov, kliknite na poradové číslo dokumentu a potom kliknite na „Predĺženie“.

Na záver si nezabudnite skontrolovať termíny vrátenia, hlavne u dokumentov, ktorých výpožičku ste si predlžovali.

2. Osobne v príslušnej požičovni UK PU

Je potrebné navštíviť príslušnú požičovňu kníh, kde ste si knihu vypožičali.

3. Telefonicky

Podľa písmena v signatúre knihy, zvoľte príslušné telefónne číslo.

  • Signatúra F - požičovňa UK1, tel.: +421 51 7570 150.
  • Signatúra B požičovňa UK2, tel.: +421 51 7562 416. 
  • Signatúra Z požičovňa UK2, tel.: +421 51 7562 416.
  • Signatúra G - požičovňa UK3, tel.: +421 51 7725 166.

 


21.09.2020