Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Dimunová Jarmila (50%)
Autor:Šuťáková Valentína (50%)
Názov:Význam empatických vzťahov v rodine
Zdroj:Rodina a jej perspektívy pri výchove detí : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov, 27.-28.10.1994
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1994
Lokácia:S. 104-108
ISBN:80-88697-10-7
Ohlas:[4] ANTONIČOVÁ, Irena: Spolupráca rodiny a školy v zmenených spoločenských podmienkach. In: Rodina v spoločenských premenách Slovenska. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2001. S. 224.
Ohlas:[4] BAYEROVÁ, Mária: Intergeneračné vzťahy v rodine. In: Rodina v spoločenských premenách Slovenska. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2001. S. 166.