Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Drdoš Ján (100%)
Názov:Príspevok k morfológii Pienin
Zdroj:Geografický časopis
Lokácia:Roč. 12, č. 1 (1960), s. 38-61
ISSN:0016-7193
Ohlas:[4] MINÁR, Jozef a kol.: Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2001. S. 176. ISBN 80-968146-3-X.