Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kesselová Jana (100%)
Názov:Komunikatívna koncepcia a nácvik dialógu v slohovom výcviku
Zdroj:Komenský : časopis pro učitele základní školy
Lokácia:Roč. 116, č. 1 (1991), s. 20-22
ISSN:0323-0449
Ohlas:[4] KEREKANIČOVÁ, Slávka: Komunikačno-poznávacie vyučovanie výpovedí v slovenskom jazyku. In: Slovo o slove, roč. 7, 2001, s. 81.