Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Teologické vyjadrenie zjavenej Božej pravdy
Zdroj:Zborník materiálov z vedeckej konferencie zameranej na pastoračné otázky na tému: Dušpastierska služba na začiatku 3. tisícročia, Prešov 10.2.2000 a materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie na tému: Pravoslávna cirkev a teológia na prelome tisícročí, Prešov 21.10.2000
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, [2001]
Lokácia:S. 127-132
ISBN:80-8068-024-8