Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Kresťanské poznanie pravdy ako slobodný výber človeka
Zdroj:Studia Philologica. Annus 8, Text a kontext v náboženskej komunikácii
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001
Lokácia:S. 32-41
ISBN:80-8068-035-3
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Axiologizácia osobnosti z kresťanského pohľadu. In Pravoslávny teologický zborník XXXVII (22) -2011. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2011, s. 165. ISBN 978-80-555-0417-9.