Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šimon František (100%)
Názov:Latinská lekárska terminológia
Vydavateľské údaje:Martin : Osveta, 1991
Ohlas:[3] MAREČKOVÁ, Elena - REICHOVÁ, Hana: Úvod do lékařské terminologie. Brno : Masarykova univerzita, 2000. S. 186.
Ohlas:[3] MAREČKOVÁ, Elena. K přípone -orius v anatomickém názvosloví. In Laudatio Brevis. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004, s. 129.
Ohlas:[4] HOLOMANOVA, A. - IVANOVA, A. - BRUCKNEROVA, I. History and the roots of angiology. In Bratislavské lekárske listy, 2004, roč. 105, č. 1, s. 24.
Ohlas:[4] MARTINKOVÁ, Katarína. Latinčina pre logopédov. 1. vyd. Bratislava : IRIS, 2004, s. 124.
Ohlas:[4] HOLOMÁŇOVÁ, A., BRUCKNEROVÁ, I. Anatomické názvy III. [1. vyd.]. Bratislava : Elán, 2003, s. 152.