Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Juhás Ján (100%)
Názov:Dotazník sociálnej akceptácie
Vydavateľské údaje:Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické testy š.p., 1990
Ohlas:[4] KOVALČÍKOVÁ, Iveta: Tvorivá dramatika a jej vplyv na sociálnu akceptáciu problémových žiakov v skupine. In: Perspektívy edukácie žiakov z výchovne menej podnetného prostredia. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 1999. S. 164.