Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Lafko Vincent (100%)
Názov:Efektívnosť dlhodobej športovej prípravy mládeže v hádzanej : kandidátska dizertačná práca
Vydavateľské údaje:Prešov : PdF UPJŠ, 1991
Rozsah:179 s.
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf: Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho školského veku. Prešov : Prešovská univerzita, 2001. S. 130. ISBN 80-89040-08-X.