Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Urbanová Ludmila (100%)
Názov:Poznámky k funkcii slovesa v angličtine z hľadiska funkčnej vetnej perspektívy
Zdroj:Konfrontačný a komparatívny výskum jazykovej a literárnej komunikácie
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991
Lokácia:S. 109-114
ISBN:80-08-00568-8
Ohlas:[4] BILÁ, Magdaléna: Rhytmic patterning in Slovak speakers' production of English. Prešov : Prešovská univerzita, 2001. S. 91. ISBN 80-968557-2-7.