Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Životné jubileum Ing. Júliusa Zimmermanna, CSc.
Rozsah:21, č. 4 (1991), s. 7
Edícia:Universitas Šafarikiana
Ohlas:[4] Dvonč, L.: . In: Slovenskí jazykovedci. Bratislava : Veda, 1997. s. 631.