Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Furdík Juraj (100%)
Názov:Zo slovotvorného vývoja slovenčiny
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971
Ohlas:[4] MIECZKOWSKA, H.: Odrzeczownikowe przymiotniki relacyjne w jezyku slowackim i polskim. In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava : Veda, 2000. S. 366.