Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Junger Ján (100%)
Názov:Miesto organizovanej telovýchovnej činnosti v spôsobe života dieťaťa predškolského veku
Zdroj:Teorie a praxe tělesné výchovy
Lokácia:Roč. 38, č. 12 (1990), s. 724-729
ISSN:0040-358X
Ohlas:[4] VÝROSTKOVÁ, Jana: Úloha hudobno-pohybových schopností detí predškolského veku. In: Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 23.-24. septembra 1999. Prešov : Východoslovenská pobočka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 2000. S. 103.
Ohlas:[4] MIŇOVÁ, Monika. Pohybový program pre deti materských škôl. Prešov : Rokus, 2003, s. 49.