Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Terek Jozef (50%)
Autor:Brázda Jaroslav (50%)
Názov:Changes in the quality of water and characteristic of polyfunctional reservoir at Ruskov (Trebišov)
Zdroj:Ekológia : časopis pre ekologické problémy biosféry
Lokácia:Vol. 7, No. 2 (1988), s.
ISSN:0862-1929
Ohlas:[2] HUDCOVICOVÁ, Martina - VRANOVSKÝ, Marian: Zooplankton of a middle-sized dimictic valley reservoir: Dubník II. In: Biológia, roč. 55, 2000, č. 5, s. 454.