Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Imrichová Mária (100%)
Názov:Štruktúrne typy názvov ulíc a ich vhodnosť na komunikáciu (na materiáli z Prešova)
Zdroj:Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti : materiály z onomastického kolokvia, Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 1996
Lokácia:S. 106-109
ISBN:80-8055-002-6
Ohlas:[4] SIČÁKOVÁ, Ľuba. Onomastický výskum na Pedagogickej fakulte v Prešove. In Slovo o slove [6] : spravodajca Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Prešove. Prešov : Katedra slovenskeého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2000, s. 13. ISBN 80-88885-87-6.
Ohlas:[4] GERLAKOVÁ, Alexandra. Pomenovania ulíc mesta Prešova v praxi. In Varia XI : zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28.-30.11.2001). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004, s. 106.
Ohlas:[3] BOUWMEESTERS, Viktória. Chrématonymá v súčsnej bulharčine, češtine a slovenčine. In Homo Bohemicus, ISSN 1312-9252. 2013, vol. 3-4, s. 55.