Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Belás Ľubomír (100%)
Názov:Kant, Descartes a problém rozumu
Zdroj:Descartes a súčasnosť
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 81-90
ISBN:80-88722-19-5
Ohlas:[4] PLAŠIENKOVÁ, Zlatica: Descartes a súčasnosť. In: Studia Comeniana et Historica. 1999, 29, 61, s. 118.
Ohlas:[4] JEŠIČ, Milovan. Metamorfózy Descarta vo filozofickej recepcii Hegela, Husserla a Heideggera. 1. vyd. Prešov : Rokus, 2006, s. 147. ISBN 80-89055-67-2.
Ohlas:[5] GOMBÍČEK, Petr. Descartes a súčasnosť. In Filosofický časopis, ISSN 0015-183. 1997, roč. 45, č. 2, s. 340.