Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Štraus F. (50%)
Autor:Sabol Ján (50%)
Názov:Rytmické ekvivalenty pri prekladaní poézie z ruštiny do slovenčiny
Zdroj:O medziliterárnych vzťahoch
Vydavateľské údaje:Bratislava : SPN, 1968
Lokácia:S. 179-192
Ohlas:[4] VALCEROCVÁ-BACIGÁLOVÁ, Anna: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia 18 (AFPhUP 17/99) : vzťah významu a tvaru v preklade poézie. Prešov : FF PU, 1999. S. 143. ISBN 80-88722-63-2.
Ohlas:[4] ZAMBOR, Ján: Preklad ako umenie. Bratislava : UK, 2000. S. 225. ISBN 80-223-1407-2.
Ohlas:[4] VALCEROVÁ, Anna: V labyrinte vzťahov. Prešov : FF PU, 2000. S. 92. ISBN 80-8068-011-6.