Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Za profesorom Štefanom Tóbikom
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 21, č. 1 (1970), s. 106-107
ISSN:0021-5597
Ohlas:[4] BARTKO, Ladislav: Dve výročia Štefana Tóbika. In: Slovenská reč. 1999, 64, č. 5, s. 266.
Ohlas:[4] BARTKO, Ladislav: Štefan Tóbik. In: Acta Collegii Evangelici Prešoviensis : Miscellanea Anno 1999, 7, 2000, s. 243.