Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Ďuriček Milan (100%)
Názov:Rozvíjanie tvorivosti mladých talentov v športových hrách
Zdroj:Tréner
Lokácia:Roč. 30, č. 12 (1986), s. ?
Ohlas:[4] Bartík, P.: Vplyv úpolových cvičení na dynamiku zmien tvorivých tendencií detí mladšieho školského veku. In: Acta Universitatis Matthaei Belii. Pedagogická fakulta. Č. 4, zborník vedeckovýskumných prác. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997. s. 123.