Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Turek Milan (100%)
Názov:Možnosti predikcie plaveckého výkonu na základe ukazovateľov všeobecnej a špeciálnej výkonnosti
Zdroj:Progresívne trendy výučby v telovýchovnom procese : zborník hlavných referátov z konferencie konanej v dňoch 18.-19.5.1989 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : UPJŠ, 1989
Lokácia:S. 60-67
Ohlas:[4] FEČ, K.: Telesný a pohybový rozvoj detí v triedach s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy. In: Identifikácia a rozvoj pohybových schopností detí a mládeže. Prešov : Prešovská univerzita, 1999. S. 67.