Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Dzurovčin Ladislav (100%)
Názov:Produkty svahovej modelácie v strednej a južnej časti Slanských vrchov
Zdroj:Geografický časopis
Lokácia:Roč. 42, č. 2 (1990), s. 173-188
ISSN:0016-7193
Ohlas:[3] STANKOVIANSKY, Miloš - MIDRIAK, Rudolf: The recent and present-day geomorphic processes in Slovak Carpathians. In: Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica. 1998, Vol. 32, s. 84.
Ohlas:[4] STANKOVIANSKY, Miloš - MIDRIAK, Rudolf: Výsledky výskumu geomorfologických procesov v slovenských Karpatoch za posledných 15 rokov. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. 1998, 30, 2, s. 243.