Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Koščo Ján (100%)
Názov:Ichtyofauna hranského kanálového systému (povodie Ondavy)
Zdroj:VIII. sjezd československých zoologů : abstrakta referátů
Vydavateľské údaje:Brno : ČSYS ČSAV, 1991
Lokácia:S. 83-84
Ohlas:[4] TEREK, Jozef: Štruktúra a funkcia biotických zložiek hydromelioračných kanálov oblasti Hrane, Východoslovenská nížina. Prešov : FHPV PU, 1999. S. 102.