Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Belej Michal (50%)
Autor:Starosta Wlodzimierz (50%)
Názov:Standing and norms of constitutional and co-ordination skills in pupils between ages 11-14 in Prešov (Slovakia)
Zdroj:Sport Kinetics `93
Vydavateľské údaje:Poznaň : [s.n.], 1994
Lokácia:S. 75-84
Ohlas:[3] STAROSTA, Wlodzimierz: Interdependence between physical and co-ordination abilities- selected problems and their implications in the practice of physical education and sport training. In: 6th Sport Kinetics Conference `99. Ljubljana : University of Ljubljana, 1999. S. 11.
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf: Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho školského veku. Prešov : ManaCon, 2001. S. 122. ISBN 80-89040-08-X.
Ohlas:[4] ŠIMONEK, Jaromír ml.: Model rozvoja koordinačných schopností v dlhodobej športovej príprave v športových hrách. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. S. 160. ISBN 80-89075-03-7.
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf: Dynamika zmien niektorých somatických a motorických predpokladov u študentov učiteľstva pre I. stupeň ZŠ. Prešov : ManaCon, 2002. S. 84. ISBN 80-89040-16-0.
Ohlas:[4] MORAVEC, Roman a kol. Teória a didaktika športu. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004, s. 194.