Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Kombinácie šumovej a sonórnej spoluhlásky v slovenčine
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 21, č. 2 (1970), s. 139-153
ISSN:0021-5597
Ohlas:[4] Pilecky, M.: Poznámky o nacvičovaní slovenskej spisovnej výslovnosti z interlingválneho hľadiska. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. 1998/99, 45, č. 1-2.. s. 19.
Ohlas:[4] ĎUROVIČ, Ľubomír. O slovenčine a Slovensku. Vybrané štúdie I. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2004, s. 71.