Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Kombinácie dvoch sonór v slovenčine
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 34, č. 6 (1969), s. 326-331
Ohlas:[4] Pilecky, M.: Poznámky o nacvičovaní slovenskej spisovnej výslovnosti z interlingválneho hľadiska. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. 1998/99, 45, č. 1-2.. s. 19.
Ohlas:[4] ĎUROVIČ, Ľubomír. O slovenčine a Slovensku. Vybrané štúdie I. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2004, s. 51, 71.