Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Terek Jozef (17%)
Autor:Brázda Jaroslav (17%)
Autor:Ferianc P. (17%)
Autor:Balážová A. (17%)
Autor:Halátová K. (17%)
Autor:Koščo Ján (17%)
Názov:Štruktúra a funkcia biotických zložiek ekosystémov Východoslovenskej nížiny : záverečná správa VI-5-1/01 UKE SAV
Vydavateľské údaje:Košice : PEPK, 1990
Rozsah:228 s.
Ohlas:[4] MIŽURA, J.: Vybrané reprodukčné charakteristiky šťuky severnej (Esox lucius L. 1758) v hydromelioračných kanáloch pri Hrani (povodie Ondavy). In: Natura Carpatica. 39 (1998), s. 321-326.