Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Behúnová Vlasta (100%)
Názov:Eticko sociálne rozmery rozvoja postihnutých detí v rodine a spoločnosti
Ohlas:[4] MELKUSOVÁ, Helena: Výchovné možnosti rodinnej inštitúcie v prevencii drogovej závislosti. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Humanistický zborník AFPh UP 6/88. (1998), s. [605]-614. - ISBN 80-88885-49-3.