Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bačová Viera (100%)
Názov:Teória sociálnej a osobnej identity
Zdroj:Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi
Lokácia:Roč. 40, č. 4 (1996), s. 321-337
ISSN:0009-062X
Ohlas:[3] FRANKOVSKÝ, Miroslav. Posudzovanie identity k makrosociálnym útvarom. In ČERMÁK, Ivo - HŘEBÍČKOVÁ, Martina - MACEK, Petr. Agrese, identita, osobnost. Brno : Psychologický ústav Akademie věd ČR, 2003, s. 230.