Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bačová Viera (100%)
Názov:Historická pamäť ako zdroj konštruovania identity
Zdroj:Historická pamäť a identita
Vydavateľské údaje:Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1996
Lokácia:S. 9-28
Ohlas:[3] FRANKOVSKÝ, Miroslav. Posudzovanie identity k makrosociálnym útvarom. In ČERMÁK, Ivo - HŘEBÍČKOVÁ, Martina - MACEK, Petr. Agrese, identita, osobnost. Brno : Psychologický ústav Akademie věd ČR, 2003, s. 230.
Ohlas:[4] KILIÁNOVÁ, Gabriela. Divided memories: the image of the first world war in the historical memory of Slovaks. In Sociológia, 2003, roč. 35, č. 3, s. 244.