Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bačová Viera (100%)
Názov:Etnická identita a historické zmeny. Výskum obyvateľov vybraných obcí Slovenska
Vydavateľské údaje:Bratislava : Veda, 1996
Rozsah:198 s.
ISBN:80-224-0472-1
Ohlas:[3] HOMIŠINOVÁ, Mária. Slovenská inteligencia v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu. 1. vyd. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2003, s. 258.
Ohlas:[3] LÁŠTICOVÁ, Barbara - BIANCHI, Gabriel. Identita, jej teórie a výskum v slovenskej sociálnej psychológie 1989-2001. In Československá psychologie, 2003, roč. 47, č. 5, s. 420.