Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bernasovský Ivan (33%)
Autor:Juríčková J. (33%)
Autor:Ferák V. (33%)
Názov:Population genetic study in Gypsies (Roms) from Slovakia : distribution of blood group genetics markers
Zdroj:Anthropological Science
Lokácia:Vol. 102, no. 4 (1994), p. 409-419
ISSN:0918-7960
Ohlas:[4] DAŇO, Juraj - ĎURIČEKOVÁ, Magdaléna. Cesty k vzdelanosti Rómov. 1. vyd. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 131.