Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Skladaný Juraj (100%)
Názov:Bolesti chrbta u športovcov
Zdroj:Telovýchovnolekárske vademecum
Lokácia:Bratislava : Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, (1997), S. 39-40
ISBN:80-967806-3-8
Ohlas:[4] SCHOLZOVÁ, A. - RAMACSAY, L.: Pohyblivosť chrbtice a kĺbová pohyblivosť futbalistov - dorastencov. In: Funkčné, morfologické a motorické aspekty laterality mladých športovcov, ich aktualizácia a možnosti ovlyvnenia v športovej príprave. Bratislava : FTVŠ UK, 2001. S. 67.