Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Zahatňanská Mária (100%)
Názov:K niektorým otázkam výchovy pri formovaní osobnosti
Zdroj:Pedagogický výskum na Slovensku v európskom kontexte : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 6. februára 2004, Trnava
Vydavateľské údaje:Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2004
Lokácia:S. 323-329
ISBN:80-89034-77-2
Ohlas:[4] KROSNEROVÁ, Mária. Environmentálna výchova v podmienkach primárnej školy. In Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia : zborník pri príležitosti svetového roku fyziky z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006, s. 267.
Ohlas:[4] PORÁČOVÁ, J., ŠUTIAKOVÁ, I. et al. Základy genetiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006, s. 266.
Ohlas:[4] ROHÁČOVÁ, Tatiana. Kultivácia osobnosti študenta projektovou metódou cieľ reformnej pedagogiky v 20. aj 21. storočí. In Možnosti kultivácie osobnosti v technologickom veku : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. Košice : TU Košice, 2013, s. 83. ISBN 978-80-553-1344-3.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Partnerské vzťahy v kontexte spoločenských zmien. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitatis Catholicae in Ružomberok, ISSN 1336-2232. 2017, roč. 16, č. 1, s. 135.