Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Tokárová Anna (100%)
Názov:Kapitoly zo sociológie výchovy a vzdelávania dospelých
Vydavateľské údaje:Prešov : [s.n.], 1990
Ohlas:[4] Ondrejkovič, P.: Vzťahy sociológie výchovy a pedagogiky. In: Pedagogická revue. 1998, 50, č. 4.. s. 377.
Ohlas:[4] ONDREJKOVIČ, Peter. Socializácia v sociológii výchovy. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2004, s. 183.