Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Tokárová Anna (100%)
Názov:Kapitoly zo sociológie výchovy a vzdelávania dospelých
Vydavateľské údaje:Prešov : UPJŠ, 1989
Ohlas:[4] Čornaničová, R.: . In: Edukácia seniorov. Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. s. 67.
Ohlas:[4] BALÁŽ, Ondrej: Možnosti a potreba interdisciplinárnej súčinnosti sociálnej pedagogiky. In: Súčasný stav sociálnej pedagogiky na Slovensku. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. S. 17.
Ohlas:[4] MACHALOVÁ, Mária. Psychológia vo vzdelávaní dospelých. 1. vyd. Bratislava : RádioPrint , 2004, s. 220.