Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Matlovič René (100%)
Názov:Príspevok ku historickej geografii Prešova
Ohlas:[4] IŠTOK, Róbert: Humánnogeografický polohový potenciál Prešova v historickogeografickom kontexte. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis Et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy XXIX. Folia geographica 1. 29, 1 (1998), s. 145-154. - ISBN 80-88885-39-6.