Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Idea slovanstva medzi východnou a západnou kultúrou
Zdroj:Fenomén slovanstva I.
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2004
Lokácia:S. 119-123
ISBN:80-8068-280-1
Ohlas:[6] KOSTELNÍK, Š., BILASOVÁ, V. Úvod. In Fenomén slovanstva II. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 8.